EnglishTurkish

Staj İşlemleri

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJINI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Okulumuzda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yaz dönemi stajı ile alakalı takvim aşağıda belirtilmiştir.

→2021-2022 Akademik Yılı Yaz dönemi stajı iki staj takviminden biri seçilerek 20 işgünü yapılacaktır.

2021-2022 Akademik yılı Yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.

Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlayabilmeleri için; Zorunlu belgeler en geç belirtilen son başvuru tarihinden önce staj koordinatörüne teslim edilecektir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

—————————————————

Yaz Okulu Öncesi Staj Takvimi
Staj Başlangıç Tarihi: 20.06.2022
Staj Bitiş Tarihi: 22.07.2022

Son Başvuru Tarihi: 10.06.2022
—————————————————
Yaz Okulu Sonrası Staj Takvimi
Staj Başlangıç Tarihi: 01.08.2022
Staj Bitiş Tarihi: 26.08.2022

Son Başvuru Tarihi: 22.07.2022

—————————————————

* Öğrenci yukarıda belirlenen staj dönemlerinden kendisine uygun olan staj dönemini seçerek stajını yapabilecektir.

* Staj ile ilgili belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

ERZİNCAN BİNALİ YILRDIRIM ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi MADDE 19 gereğince Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu iş ve işlemler ile ilgili dosyasını, en geç staj bitimini takip eden ilk ders kayıt dönemi içerisinde inceletmek ve değerlendirtmek üzere Bölüm Staj Koordinatörüne bir dilekçe ekinde teslim eder. Süresi içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.

* Staj belgelerinizi onaylattıktan sonra öğrenci işlerine getirmeniz gerekmektedir.

Staj dosyası yalnızca elden teslim edilecektir.

MÜDÜRLÜK

Bölüm Staj Koordinatörleri İletişim Bilgileri için tıklayınız.

Staj Belgeleri

1.Zorunlu Staj Başvuru Formu(Bu belge bilgisayarda doldurulacak ve 3 nüsha olarak çıktısı alınacaktır) İndir

2.FR-316-KVK Mevzuatı Uyarınca Staj Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni

3.Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu(Staj Defter ile birlikte teslim) İndir

4.Staj Evrakları Teslim Dilekçesi (Staj bitiminde öğrenci tarafından elden teslim edilecektir)

5.Staj Sözleşmesi (Bu Belge E-İmzalıdır. Direk çıktı alarak staj yapılan kuruma teslim edilecektir.)

6.Staj Defteri Örnek Format İndir

Yapılacak işlemleriniz sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

1.Zorunlu Staj Formunu ilgili yerlere gerekli bilgileri doldurduktan sonra 3 adet çıktı alarak fotoğraf yapıştırıp gerekli imzaları tamamlayınız,

2.FR-316-KVK Mevzuatı Uyarınca Staj Süreci İlgili Kişi Aydınlatma Metni belgesi çıktı alınarak imzalı olarak öğrenci işlerine teslim edilecektir.

3.Stajyer Öğrenci Değerlendirme belgesine Fotoğraf yapıştırarak ilgili yerleri imza ve Mühürlettiriniz, staj defteri ile birlikte kapalı zarfta teslim edilecektir.

4.Staj Defteri doldurulup kitapçık şeklinde hazırlanıp, ilgili yerler kaşeletilip imzalatılarak Staj evrakı teslim dilekçesi ile birlikte teslim edilecektir.

5.Staj sözleşmesi ilgili kurum yada kuruluştan istenirse çıktı alınarak kuruma teslim edilecektir.