EnglishTurkish

Akreditasyon(ISO 9001)

1-Görev Tanımları

YETKİ, GÖREV  VE SORUMLULUKLAR

GT-01 Müdür

GT-02 Müdür Yardımcısı

GT-03 Akademik Personel

GT-04 Meslek Yüksekokulu Sekreteri

GT-05 Teknik Personel

GT-06 Yetki Devri

GT-07 Bölüm Başkanı

GT-08 Şef

GT-09 Yazı İşleri

GT-10 Güvenlik İşleri

GT-11 Temizlik Görevlisi

GT-12 Tahakkuk Sorumlusu

GT-13 Taşınır Kontrol Yetkilisi

GT-14 Satın Alma Memuru

GT-15 Personel İşleri

GT-16 Kemah MYO Komisyon Görevlendirmeleri

GT-17 Akademik Personel (Öğretim Görevlisi)

GT-18 Akademik Personel (Öğretim Üyesi)

GT-19 Danışman Öğretim Elemanları

GT-20 Kalorifer

GT-21 Arşiv

GT-22 Öğrenci İşleri

GT-23 Yüksekokul Kurulu

GT-24 Sekreter

2-Talimatnameler

TL-01 Kantin Hizmetleri Talimatı

TL-02 Ders Görevlendirme ve Eğitim-Öğretim Talimatı

TL-03 Giriş Kapısı Güvenlik Kontrol Talimatı

TL-04 Yangın Talimatı

TL-05 Çağrı Merkezi Bilgisayar Lab. Kullanma Talimatı

TL-06 Bilgisayar Lab. Kullanma Talimatı

TL-07 Kayıp-Buluntu Eşya Talimatı

TL-08 Satın Alma Talimatı

TL-09 Staj Talimatı

TL-10 Temizlik Alanlarının Temizlenme Talimatı

3-Formlar

Akademik Formlar

FORM-01 Revizyon Talep Formu

FORM-02 Düzeltici Faaliyet Talep Formu

FORM-03 Öneri Şikayet Formu

FORM-04 Yıllık Eğitim Planı Formu

FORM-05 Eğitim Değerlendirme Formu

FORM-06 Eğitim Değerlendirme Formu

FORM-07 Toplantı Tutanağı Formu

FORM-08 Etkinlik Talep Formu

FORM-09 Ders Programı Çizelgesi

FORM-10 Öğrenci Etik Kuralları Formu

FORM-11 Etkinlik Takip Formu

FORM-12 Arıza Bildirim Formu

FORM-13 Eğitim Katılım Formu

FORM-14 Kayıp-Buluntu Eşya Tutanak Formu

FORM-15 İç Yazışma Formu

FORM-16 Sınav Programı Çizelgesi

FORM-17 Ders Görevlendirme Formu

FORM-18 Sınav Yoklama Çizelgesi

FORM-19 Sınıf Yoklama Çizelgesi Formu

FORM-20 Devamsız Öğrenci Duyuru Formu

FORM-21 Satın Alma Talep Formu

FORM-22 Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Formu

FORM-23 Akademik Personel Göreve Başlama Formu

FORM-24 Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu

FORM-25 Rİsk Kayıt Formu

FORM-26 Risk Oylama Formu

FORM-27 Şikayet-Öneri Memnuniyet Takip Listesi Formu

FORM-28 Sınav Değerlendirme Formu

İdari Formlar

FORM-40 Düzeltici Faaliyet Talep Formu

FORM-41 Kat Hizmetleri Temizlik Takip Formu

FORM-42 Temizlik Takip Formu

FORM-43 Arıza Bildirim Formu

FORM-44 Merdiven ve  Bahçe Temizlik Hizmetleri Takip Formu

FORM-45 Revizyon Talep Formu

FORM-46 Arşiv Teslim ve Elden Çıkarma Formu

FORM-47 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Raporu Formu

FORM-48 Öneri Şikayet Formu

FORM-49 Periyodik Bakım Takip Formu

FORM-50 Makine Ekipman Listesi ve Yıllık Bakım Planı Formu

FORM-51 Periyodik Bakım Planı ve Takip Formu

FORM-52 Kayıp-Buluntu Eşya Tutanak Formu

FORM-53 İdari Mazeret İzin Formu

FORM-54 Toplantı Tutanağı Formu

FORM-55 Odalar Temizlik Takip Formu

FORM-56 Lavabolar Temizlik Takip Formu

FORM-57 Derslikler Temizlik Takip Formu

FORM-58 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

FORM-59 İç Yazışma Formu

FORM-60 Araçlı-Yaya Ziyaretçi Kayıt Formu

FORM-61 Spor Alanı ve Malzemesi Kullanımı Talep Formu

FORM-62 Satın Alma Talep Formu

FORM-63 Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Formu

FORM-64 İdari personel Göreve Başlama Formu

FORM-65 Hedef Takip Planı Formu

FORM-66 Tedarikçi Değerlendirme Formu

FORM-67 Aylık Doğrudan Temin Yol. Yap. İş. Takip Formu

FORM-68 Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Listesi Formu

Öğrenci Formları

FORM-80 Mazeret Sınavı Dilekçe Formu

FORM-81 Belge Talep Formu

FORM-82 Sınav sonucuna İtiraz Formu

FORM-83 Mazeretli Ders Kayıt Formu

FORM-84 Azami Süre Sonu Sınavı Talep Formu

FORM-85 Spor Alanı ve Malzemesi Kullanımı Talep Formu

4-İş Akışları

İş Akışı-01 Kemah Meslek Yüksekokulu İş Akışı
İş Akışı-02 Bakım-Onarım İş Akışı
İş Akışı-03 Malzeme Girişi Güvenlik Kontrolü İş Akışı

5-Listeler

LS-01 Düzeltici Önleyici Faaliyet (DÖF) Takip Listesi

6-Teknik Şartnameler

TŞ-01 Temizlik Malzemesi Teknik Şartnamesi

TŞ-02 Kırtasiye Malzemesi Teknik Şartnamesi

TŞ-03 Baskı Makinaları Bakım Teknik Şartnamesi

TŞ-04 Jeneratör Bakım Teknik Şartnamesi

TŞ-05 Asansör Bakım Teknik Şartnamesi

TŞ-06 Kalorifer Sistemi Bakım Teknik Şartnamesi

TŞ-07 Yangın Alarmı Bakım Teknik Şartnamesi