EnglishTurkish

Misyon/Vizyon

MİSYONUMUZ

Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini; geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı meslek elemanı yetiştirmek, bilim ve teknolojiye dayalı, uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

VİZYONUMUZ;

Bilgi üreten ve bu bilgiyi kullanan insan gücünü yetiştiren bir kurum olmanın sorumluluğuyla öğrencisi, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla bir bütün olarak yüzünü geleceğe dönmek, toplumun gelişimine katkı verecek, araştırma, eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.

ÜNİVERSİTEMİZİN KALİTE POLİTİKASI

Öncü, yenilikçi ve insan merkezli bir eğitim anlayışıyla ulusal ve uluslararası alanda Bilimi ve aklı esas alarak; Anadolu’da bir dünya üniversitesi olmayı hedefleyen bir kalite anlayışıyla; eğitim-öğretim ve araştırma alanında paydaşlarımız ile birlikte hizmet ve faaliyetlerimizi sürekli iyileştirerek bilgi toplumuna önderlik etmektir.