SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Programın Amacı

      Sağlık Kurumları İşletmeciliği programın amacı, hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Ülkemizde hızla büyüyen sağlık sektörü; iletişimi güçlü, organizasyon ve koordinasyon yeteneğine sahip, yabancı dil bilen, sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceriye, tıbbi dokümantasyon ve bilgisayar bilgisine sahip insan kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Özel sağlık kurumları ile resmi kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik ve gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.

Mezunlarımız hastaneler başta olmak üzere ilgili laboratuarlar, ilaç firmaları, ilaç depoları, tıbbi malzeme üreten kuruluşlar vb. gibi tüm sağlık kuruluşlarında iş bulabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Yazılı / Test Arasınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %40 olmaktadır. Yazılı / Test Final sınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %60 olmaktadır.

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, yirmi (20) iş günü stajlarını yüksekokul tarafından hazırlanacak programa göre yaparak mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve önlisans diploması almaya hak kazanır

DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ

1. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
9100.010001ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ -120022
9100.010003TÜRK DİLİ -120022
9100.010005YABANCI DİL -120022
4609.020107ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ30033
4609.020109İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ30034
4609.020111MATEMATİK30033
4609.020113EKONOMİ30033
4609.020115TEMEL HUKUK30034
4609.020117BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ21034
4609.020119KARİYER YÖNETİMİ20023
1. YARIYIL TOPLAM2512630
2. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
9100.010002ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ -220022
9100.010004TÜRK DİLİ -220022
9100.010006YABANCI DİL -220022
4609.020208İSTATİSTİK30033
4609.020210TİCARİ MATEMATİK30033
4609.020212OFİS PROGRAMLARI21034
4609.020214İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU30033
4609.020216YÖNETİM VE ORGANİZASYON30034
4609.020218GENEL MUHASEBE31044
4609.020220SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ30033
2. YARIYIL TOPLAM2622830
3. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
4609.020301SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ -130035
4609.020303SAĞLIK MEVZUATI30035
4609.020305SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ30035
4609.030307BÖLÜM SEÇMELİ 112
4600.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 120023
3. YARIYIL TOPLAM30
4. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
4609.020402SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ -230034
4609.020404SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM MUHASEBESİ30033
4609.020406STAJ8
4609.030408BÖLÜM SEÇMELİ 212
4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 220023
4. YARIYIL TOPLAM30
4609.030307BÖLÜM SEÇMELİ 1TULDSAKTS
4609.030307.1SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ30033
4609.030307.2MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ30033
4609.030307.3GİRİŞİMCİLİK -130033
4609.030307.4HASTA HAKLARI30033
4609.030307.5SAĞLIK KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİM30033
4609.030307.6KLAVYE TEKNİKLERİ-130033
4609.030307.7TIBBİ TERMİNOLOJİ30033
4609.030307.8TIBBİ DÖKÜMANTASYON30033
4609.030307.9MESLEKİ YABANCI DİL-130033
4609.030307.10VERGİ HUKUKU30033
4609.030307.11İŞLETME YÖNETİMİ-130033
4609.030307.12SAĞLIK İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİM30033
4609.030307.13ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ30033
4609.030408BÖLÜM SEÇMELİ 2TULDSAKTS
4609.030408.1SAĞLIK EKONOMİSİ30033
4609.030408.2GİRİŞİMCİLİK -230033
4609.030408.3SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK YÖNETİMİ30033
4609.030408.4İŞLETME YÖNETİMİ -230033
4609.030408.5KLAVYE TEKNİKLERİ –230033
4609.030408.6SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ30033
4609.030408.7SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA30033
4609.030408.8FİNANSMAN TEKNİKLERİ30033
4609.030408.9TÜRK VERGİ SİSTEMİ30033
4609.030408.10TİCARET HUKUKU30033
4609.030408.11MESLEKİ YABANCI DİL -230033