ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ

Programın Amacı

       Ülkemizin son Beş Yıllık Kalkınma Planı incelendiğinde, nitelikli ara elaman ihtiyacının var olan bir problem olduğu vurgulanmış ve çözüm yolu olarak çağın gereklerine uygun eğitim veren yeni meslek yüksekokullarının açılması ya da var olan meslek yüksekokullarının bünyelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programların açılması gerektiği vurgulanmıştır. Yeni meslek yüksekokullarının ilçe merkezlerinde açılmasının uygun olduğu belirtilen planlarda, bu okulların ilçe merkezlerinin sosyal, ekonomik, kültürel yapısını olumlu yönde değişmesi ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağı açıktır. Bu yapılırken eğitim kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve kaliteden ödün verilmemesi gerekliliği belirtilmiştir.

Üniversitemiz bu ulusal saptamadan hareketle hem ulusal hem bölgesel ihtiyaçlara katkıda bulunacak yeni programların açılması konusunda ülke ve bölge ihtiyaçlarını araştırarak, paydaşlarının da bilgi ve tavsiyelerini almış ve açılan Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı ile hem bireylerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunmayı, ayrıca kurum ve özel sektöre yönelik hizmet etmeyi hedeflemiştir.

 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Çağrı Merkezi Hizmetleri programı mezunlarına “Çağrı Merkezi Yetkilisi” ünvanı verilir. Çağrı sektörüne ilişkin faaliyet gösteren kurum ve işletmelerde bu unvanla görevlerini yaparlar.

İstihdam Alanları

Ülkemizde mevcut bulunan istihdam alanının fazla olması, buna karşın eğitimli bireylerin az olması sebebiyle istihdam olanı oldukça geniştir. Özellikle ülkemizde Çağrı Sektöründeki hızlı büyüme nedeniyle bu alana ihtiyaç duyulacak istihdam sayısıda oldukça fazladır.

Meslekte İlerleme

Çağrı Merkezi Hizmetleri  ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

·         Halkla İlişkiler

·         Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

·         Halkla İlişkiler ve Tanıtım

·         İletişim

·         İletişim Bilimleri

·         İletişim Sanatları

·         İnsan Kaynakları

·         İnsan Kaynakları Yönetimi

·         İşletme

·         İşletme Bilgi Yönetimi

·         Lojistik Yönetimi

·         Medya ve İletişim

·         Medya ve İletişim Sistemleri

·         Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

·         Yeni Medya

·         Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

·         Yönetim Bilişim Sistemler

Geçilebilecek bölümler ÖSYM tarafından yayınlanan sınav kılavuzlarında yayınlanmaktadır.

DERS DAĞILIM ÇİZELGEZİ

1. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
9100.010001ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 120022
9100.010003TÜRK DİLİ 120022
9100.010005YABANCI DİL 120022
4606.020107DAVRANIŞ BİLİMLERİ20022
4606.020109İLETİŞİM20022
4606.020111İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ30034
4606.020113MATEMATİK30034
4606.020115TEMEL HUKUK30034
4606.020117PAZARLAMA YÖNETİMİ 130034
4606.020119BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ21034
1. YARIYIL TOPLAM30
2. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
9100.010002ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 220022
9100.010004TÜRK DİLİ 220022
9100.010006YABANCI DİL 220022
4606.020208İSTATİSTİK30033
4606.020210ÇAĞRI MERKEZİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ30035
4606.020212OFİS PROGRAMLARI21034
4606.020214İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU30033
4606.020216YÖNETİM VE ORGANİZASYON30035
4606.020218PAZARLAMA YÖNETİMİ 230034
2. YARIYIL TOPLAM30
3. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
4606.020301ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ 130035
4606.020303ÇAĞRI ALMA TEKNİKLERİ 140045
4606.020305İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ30035
4606.030307BÖLÜM SEÇMELİ 112
4600.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 120023
3. YARIYIL TOPLAM30
4. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
4606.020402ÇAĞRI MERKEZİ YÖNETİMİ 230033
4606.020404ÇAĞRI ALMA TEKNİKLERİ 240044
4606.020406STAJ8
4606.030408BÖLÜM SEÇMELİ 212
4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 220023
4. YARIYIL TOPLAM30
4606.030307BÖLÜM SEÇMELİ 1TULDSAKTS
4606.030307.1GİRİŞİMCİLİK 130033
4606.030307.2HİZMET KALİTESİ30033
4606.030307.3İŞLETME YÖNETİMİ 130033
4606.030307.4YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI30033
4606.030307.5KLAVYE TEKNİKLERİ30033
4606.030307.6HİZMET PAZARLAMASI30033
4606.030307.7ÇAĞRI MERKEZİ TASARIMI VE DİZAYNI30033
4606.030307.8PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ30033
4606.030307.9ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ30033
4606.030307.10MESLEKİ YABANCI DİL 130033
4606.030408BÖLÜM SEÇMELİ 2TULDSAKTS
4606.030408.1GİRİŞİMCİLİK 230033
4606.030408.2MARKA YÖNETİMİ30033
4606.030408.3İŞLETME YÖNETİMİ 230033
4606.030408.4PERFORMANS DEĞERLEME VE ÜCRET30033
4606.030408.5MESLEKİ YABANCI DİL 230033
4606.030408.6PROJE DEĞERLENDİRME30033
4606.030408.7MÜŞTERİ HAKLARI30033
4606.030408.8FARKLI KÜLTÜRLERDE İŞ GÖRÜŞMELERİ30033
4606.030408.9İŞ VE SOSYAL YAŞAMDA MOTİVASYON30033
4606.030408.10KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ30033