BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Programın amacı Ülkemizde faaliyet gösteren Bankacılık ve Finans kurumlarına, temel bankacılık ve finans konularına hakim, genel ekonomi ve işletme konularını öğrenmiş, ara eleman yetiştirmektir. Temel hukuk, ekonomi, matemetik, muhasebe gibi derslerin yanı sıra banka denetimi, banka muhasebesi, sigorta hukukuk gibi derslere ağırlık verilmektedir. Rekabetin arttığı piyasalarda görev yapabilecek; üretken ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmacı, değişimlere uyum sağlayabilen, teorik alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip ara elemanlar yetiştirme olanağı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Banka şubeleri ve sigorta şirketlerinin yanı sıra finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Açık Öğretim fakültesine sınavsız geçiş yaparak lisans tamamlayabilir. ÖSYM nin yaptığı DGS sınavında başarılı olması halinde lisans tamamlayabilir. Dikey geçiş alanları bankacılık, bankacılık ve finans, ekonomi, iktisat, işletme,bankacılık ve finansman, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi vb. bölümler olabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Yazılı / Test Arasınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %40 olmaktadır. Yazılı / Test Final sınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %60 olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları

Bankacılık ve Sigortacılık Programında mevcut olan toplam 74 kredi ve 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ

1. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
9100.010001ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 120022
9100.010003TÜRK DİLİ 120022
9100.010005YABANCI DİL 120022
4603.020107DAVRANIŞ BİLİMLERİ20022
4603.020109İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ30034
4603.020111MATEMATİK30033
4603.020113İKTİSADA GİRİŞ 130033
4603.020115TEMEL HUKUK30034
4603.020117BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ30034
4603.020119GENEL MUHASEBE 140044
1. YARIYIL TOPLAM30
2. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
9100.010002ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ 220022
9100.010004TÜRK DİLİ 220022
9100.010006YABANCI DİL 220022
4603.020208TİCARİ MATEMATİK30033
4603.020210İSTATİSTİK30033
4603.020212GENEL MUHASEBE 240044
4603.020214OFİS PROGRAMLARI30034
4603.020216TİCARET HUKUKU30033
4603.020218İKTİSADA GİRİŞ 230034
4603.020220BANKACILIĞA GİRİŞ30033
2. YARIYIL TOPLAM30
3. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
4603.020301BANKA MUHASEBESİ30034
4603.020303MALİ TABLOLAR VE ANALİZ40044
4603.020305FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR30034
4603.020307BANKA VE SİGORTA PAZARLAMASI30033
4603.030309BÖLÜM SEÇMELİ 112
4600.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 120023
3. YARIYIL TOPLAM30
4. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSAKTS
4603.020402SİGORTA MUHASEBESİ30034
4603.020404SİGORTA İŞLETMECİLİĞİ30033
4603.020406STAJ8
4603.030408BÖLÜM SEÇMELİ 212
4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 220023
4. YARIYIL TOPLAM30