STAJ İŞLEMLERİ

Yaz Stajını Kurum Yada Kuruluşta Yapmak İsteyelerin Dikkatine!

  1. 2020-2021 Akademik Yılı Yaz dönemi stajı 14 Haziran 2021  – 09 Temmuz 2021 yada 26 Temmuz 2021 – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında iki dönem halinde 20 işgünü yapılacaktır.
  2. 2020-2021 Akademik yılı Yaz döneminde staj yapacak olan öğrencilerimizin 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta pirimi üniversitemiz tarafından karşılanacaktır.
  3. Sigorta işlemlerinin zamanında yapılabilmesi ve öğrencilerimizin staja başlayabilmeleri için;

Not 1: Yüksekokulumuz web sayfasında yayınlanan aşağıda belirtilen belgelerinizi bilgisayar ortamında doldurarak TC Kimlik numarası yazılı olan kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte okulun resmi mail adresine ( kemahmyo@erzincan.edu.tr ) göndermesi gerekmektedir.

Not 2: Zorunlu belgeler en geç 02 HAZİRAN 2021 tarihinde staj koordinatörüne teslim edilecektir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

   İstenen Belgeler

Yaz stajını herhangi bir kurumda yapmak isteyenler için okula staj yapmak istediği kurumu belirten başvuru dilekçesi ve stajla ilgili evrakları imzalı olarak göndermesi gerekmektedir.

Pandemi Taahhüt Dilekçe Formu için tıklayınız…

1.Staj Müracaat Formu İndir

2.Zorunlu Staj Formu İndir

3.STAJ SÖZLEŞMESİ(BU BELGE E-İMZALIDIR. DİREKT ÇIKTI ALARAK STAJ YAPILAN KURUMA TESLİM EDİLECEKTİR)

4.Form 7(Staj Defter ile birlikte teslim) İndir

5.Öğrenci Özgeçmiş Formu İndir

6.Staj Defteri Örnek Format İndir

Yapılacak işlemleriniz sırasıyla aşağıda belirtilmiştir:

1. Staj Müracaat Formu doldurulup işyerine onaylattırıldıktan sonra Program Koordinatörüne imzalattırılacak,

2. Form 7’ye Fotoğraf yapıştırarak ilgili yerleri imza ve Mühürlettiriniz,

3. Zorunlu Staj Formunu ilgili yerlere gerekli bilgileri doldurduktan sonra 3 adet çıktı alarak fotoğraf yapıştırıp gerekli imzaları tamamlayınız,

4. Stajyer Öğrenci Özgeçmiş belgenizi doldurunuz,