MÜDÜRÜN MESAJI

      Kemah Meslek Yüksekokulu, Eğitim – Öğretime 2009-2010 akademik yılında, Kemah ilçesinde 3 programla eğitim öğretime başlamış, bölgenin kalkındırılması hedefine dönük olarak yapılandırılmıştır. Yüksekokulumuzun kuruluş görevi, güzel ilçemizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınma gücünü desteklemek ve bu fikri uygulamaya koyma çabasında olan kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duydukları özelliklerde ve sayıda ara eleman yetiştirmektir.

Meslek yüksekokulumuzun asıl görevi öğrencilerimize meslek edindirme ve mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip edebileceği hayat boyu öğrenme yol, yöntem ve alışkanlığını kazandırmadır. Yönetim olarak amacımız ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı sektör ve iş kollarına uzman yetiştirmek, bu uzmanları yetiştirecek yenilikçi ve değişken programlar belirlemek ve bunların müfredatlarını hazırlayarak uygulamaya koymaktır.

Açılan programlarımızda mesleki yeterliliğe sahip uzmanlarla öğrencilerimizi buluşturmaya çalışıyoruz. Eğitim öğretimi usta-çırak ilişkisiyle yürüterek alanın ihtiyaç duyduğu “eli eğitim gördüğü işe yatkın, bilgili, tecrübeli ve öğrenmeye açık” eleman yetiştirmeyi günümüzün gelişmiş eğitim ilke, yöntem ve teknikleri ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Eğitim programlarımızı ilgili iş kollarının talepleri veya o koldaki gelişmeleri takip ederek güncelliyoruz ve bunları eğitim öğretim ortamlarımızda bilgiyi uygulama ile pekiştiriyoruz.

Anlayış olarak üretilen bilginin üretime dönüşerek öncelikle bölge, sonrasında ülke kalkınmasına katkı sağlaması gerektiği inancındayız. Bu amaçla üniversitemizin, programlarımızı ilgilendiren bölümleri ve bilgi alanlarındaki yetkin kadrolarından ve programlarımız ile ilgili iş kolundaki tecrübeli yönetici ve çalışanlardan destek alıyor; mezunlarımıza işverenlerince yeniden eğitime alınmalarını gerektirmeyecek nitelikte bilgiyle donanttırmayı, iş hayatına çabucak uyum sağlayacak beceri kazandırmayı hedefliyoruz.

Okulumuzda uygulanan “müfredat”, öğrencinin meslek hayatında kendisinden beklenenlerin farkında olmasına yöneliktir. Öğrencilerimizin iş hayatında karşılaşabileceği sorunları çözebilecek bilgi, beceri ve görgüye sahip olsun istiyoruz. Bu çerçevede, Yüksekokul yönetimimiz ve akademik kadromuz, açılan programlar ile bağlantılı iş kollarına ilişkin gelişmeleri ve yeni eğilimleri takip etmekte, bütün paydaşlarımızın değişen taleplerini ve yönelimlerini müfredata yansıtmaya çalışmaktadır.

Kemah Meslek Yüksekokulu olarak bünyemize katılan bütün öğrencilerimizi bu anlayışla kucaklıyor ve hepinizi öncelikle bölge sonrasında da ülke kalkınmasına katkı sağlayacak sorumluluk sahibi, yenilikçi, bilgili, tecrübeli, girişken ve atılımcı gençler olarak mezun etmeyi kendimize yüklediğimiz bir görev olarak görüyoruz.

Bünyemize katılan yeni öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, verimli bir eğitim öğretim hayatı geçirmelerini diliyoruz.

Müdür Doç. Dr. Etem OSMA