YÖNETİM KURULU

 

Müdür

 Doç. Dr. Etem OSMA

Öğr. Gör. Alparslan OĞUZ

Üye

Öğr. Gör. Neslihan PİR ŞAHİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Recep ÖZ

Üye

Doç. Dr. Sinan YALÇIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya KESKİN

Üye

Selçuk KARAKOYUN   

Raportör