YÖNETİM KURULU

 

Müdür

 Doç. Dr. Etem OSMA

Öğr. Gör. Murat SAY

Üye

Öğr. Gör. Yakup GÜLER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZYİĞİT

Üye

Doç. Dr. Sinan YALÇIN

Üye

Doç. Dr. Yusuf Ziya KESKİN

Üye

Selçuk KARAKOYUN   

Raportör