BANKACILIK VE SİGORTACILIK(Uzaktan Eğitim)

Programın amacı 

Ülkemizde faaliyet gösteren Bankacılık ve Finans kurumlarına, temel bankacılık ve finans konularına hakim, genel ekonomi ve işletme konularını öğrenmiş, ara eleman yetiştirmektir. Temel hukuk, ekonomi, matemetik, muhasebe gibi derslerin yanı sıra banka denetimi, banka muhasebesi, sigorta hukukuk gibi derslere ağırlık verilmektedir. Rekabetin arttığı piyasalarda görev yapabilecek; üretken ve analitik düşünce yeteneğine sahip, araştırmacı, değişimlere uyum sağlayabilen, teorik alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip ara elemanlar yetiştirme olanağı sağlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Banka şubeleri ve sigorta şirketlerinin yanı sıra finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş

Açık Öğretim fakültesine sınavsız geçiş yaparak lisans tamamlayabilir. ÖSYM nin yaptığı DGS sınavında başarılı olması halinde lisans tamamlayabilir. Dikey geçiş alanları bankacılık, bankacılık ve finans, ekonomi, iktisat, işletme,bankacılık ve finansman, sigortacılık, sigortacılık ve risk yönetimi vb. bölümler olabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Yazılı / Test Arasınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %20 olmaktadır. Yazılı / Test Final sınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %80 olmaktadır.
Mezuniyet Koşulları

Bankacılık ve Sigortacılık Programında mevcut olan toplam 74 kredi ve 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.