RAYLI SİSTEMLER MAKİNİSTLİK PROGRAMI

Programın Amacı

         Ülkemizin son Beş Yıllık Kalkınma Planı incelendiğinde, nitelikli ara elaman ihtiyacının var olan bir problem olduğu vurgulanmış ve çözüm yolu olarak çağın gereklerine uygun eğitim veren yeni meslek yüksekokullarının açılması ya da var olan meslek yüksekokullarının bünyelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda yeni programların açılması gerektiği vurgulanmıştır. Yeni meslek yüksekokullarının ilçe merkezlerinde açılmasının uygun olduğu belirtilen planlarda, bu okulların ilçe merkezlerinin sosyal, ekonomik, kültürel yapısını olumlu yönde değişmesi ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağı açıktır. Bu yapılırken eğitim kalitesinin uluslararası standartlara yükseltilmesi ve kaliteden ödün verilmemesi gerekliliği belirtilmiştir.

Ülke genelinde ve bölgemizde demiryolu ağının yaygın olması, özellikle ilçemizden doğu-batı yönünde demiryolunun geçmesi, bu yolun yük ve yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılması, il merkezlerinde toplu taşımacılığın demiryolu ile yapılması hususuna öncelik verilmesi, demiryolu taşımacılığının güvenli yolcu ve yük taşıma yöntemi olması, sektörde kalifiye eleman ihtiyacının bulunması, ülkemizde toplu taşımaya verilen önem, demiryolu ağının sürekli yenilenmesi ve hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesi faktörleri dikkate alınmıştır.

Özel sektörde yer alan kalifiye eleman ihtiyacı, aynı zamanda sektörel genişleme, sektörlerin sürekliliği, çalışma koşullarının, ücretlerin yeterli düzeyde seyretmesi bölümün açılma ihtiyacını ve nedenini sağlamaktadır.

Üniversitemiz bu ulusal saptamadan hareketle hem ulusal hem bölgesel ihtiyaçlara katkıda bulunacak yeni programların açılması konusunda ülke ve bölge ihtiyaçlarını araştırarak, paydaşlarının da bilgi ve tavsiyelerini almış ve açılacak Raylı Sistemler Makinistlik Programı ile hem bireylerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunmayı, hem de kurumlara yönelik hizmet etmeyi hedeflemiştir.

Programından dikey geçişle gidilebilecek lisans Programları

Bu programdan mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan “dikey geçiş sınavı” na katılmaları ve yeterli puanı almaları durumunda, ‘Makine Mühendisliği, Mekantronik Mühendisliği” alanlarına geçiş yapılabilecektir.

Programdan mezun olacak öğrencilerin istihdam alanları

Raylı sistemler makinistlik ön lisans Programından mezun olanlar TCDD bünyesinde işçi veya memur statüsünde iş bulma imkanları olup, özellikle yeni kentleşme modellerinde raylı taşımacılığın önem kazanmasıyla birlikte bu alanlarda da iş imkanı bulabileceklerdir.

Bu nedenle Raylı sistemler makinistlik alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç da artarak devam edecektir. Raylı sistemler makinistlik programını başarıyla tamamlayan mezunlar, özel sektörde ve kamuda çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bu program mezunları başta TCDD olmak üzere kentiçi raylı yolcu taşımacılığı yapan tüm belediyelerde iş imkanı bulabileceklerdir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir.

Mezun olanların alacağı unvan

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz “Raylı Sistemler Makinisti” unvanına sahip olurlar.

Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi

T.C.D.D teknik ve idari birimlerinde; Belediyeler raylı sistem toplu taşıma teknik ve idari birimlerinde, raylı sistem araçları üretimi yapan kamu ve özel teşekküllerde istihdam edilebileceklerdir.

Günümüzde kamuda demiryolu ve raylı sitem ağındaki artış, ulaşım sektöründeki iyileşmeler ve gelişmeler, demiryolu ulaşımındaki modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır.

Aynı zamanda gerek ulaşım ve toplu taşıma alanındaki gelişmelerin sıklığı ve gerekse toplu taşıma ve yük taşımacılığının ekonomideki payının değişkenliği bu alanı dinamik ve hızlı gelişen bir alan yapmaktadır. Bu bakımdan raylı sitem elemanına olan bakış açısı değişmekle birlikte, kurumların teknik personel ve donanımlı meslek elemanını bulundurması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Programdan mezun olabilmek için gerekli koşullar

Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, yirmi (20) iş günü stajlarını yüksekokul tarafından hazırlanacak programa göre yaparak mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve önlisans diploması almaya hak kazanır.

Program için öğrenci kaynaklarını

Raylı Sistemler Makinistlik Programı, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olan öğrencileri ve normal lise mezunlarını YGS sınavından aldıkları YGS-4 puan türüne göre kabul etmektedir

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
9100.010001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2002Z2
9100.010003Türk Dili I2002Z2
9100.010005Yabancı Dil I2002Z2
4613.010107Temel Elektronik2002M4
4613.010109Matematik3003M3
4613.010111Raylı Sistem Bilgisi3003M5
4613.010113Bilgi ve İletişim Teknolojileri3003M4
4613.010115Teknik Resim1102M4
4613.010117Temel Hukuk3003M4
TOPLAM21122 30

 

 

2. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
9100.010002Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2002Z2
9100.010004Türk Dili II2002Z2
9100.010006Yabancı Dil II2002Z2
4613.010208Ofis Programları3003M4
4613.010210İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku3003M3
4613.010212Tapoğrafya2103M4
4613.010214Malzeme Bilgisi3003M4
4613.010216Temel Makine Bilgisi3003M5
4613.010218Lojistik Bilgisi3003M4
TOPLAM24 00 2430
3. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
4613.020301Kentiçi Raylı Ulaşım Sistemleri I3003M5
4613.020303Tren Mekaniği I3003M5
4613.020305Elektrik Makinaları3003M5
4613.030307BÖLÜM SEÇMELİ 1*12001212
4613.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1**20023
TOPLAM 2300 23 30

 

4. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
4613.020402Kentiçi Raylı Ulaşım Sistemleri II3003M4
4613.020404Tren Mekaniği II3003M3
4613.020406STAJ8
4613.030408BÖLÜM SEÇMELİ 2* 12001212
4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2**20023
TOPLAM 20020  30

SEÇMELİ DERS GRUPLARI

4613.030307BÖLÜM SEÇMELİ 1*TULDSZ/M/SAKTS
4613.030307.1Raylı Sistemler Üst Yapı Elemanları3003S3
4613.030307.2Raylı Sistem Trafiği I3003S3
4613.030307.3Güç Elektroniği3003S3
4613.030307.4Demiryolu Taşımacılığı3003S3
4613.030307.5Statik Mukavemet3003S3
4613.030307.6Lokomotif Arıza ve Bakım Hizmetleri3003S3
4613.030307.7Elektrikli İşletme Tesisleri3003S3
4613.030307.8Zaman Yönetimi3003S3
4613.030307.9Demiryollarının Tarihi Gelişimi3003S3
4613.030307.10Araştırma Yöntem ve Teknikleri3003S3
4613.030307.11Haberleşme Sistemleri3003S3
4613.030307.12Raylı Sistemler İşletmeciliği I3003S3
4613.030307.13Çeken Araçlar3003S3

*Bu derslerden  en az 12 Akts’lik ders seçilecektir.

 

4613.030408BÖLÜM SEÇMELİ 2*TULDSZ/M/SAKTS
4613.030408.1Raylı Sistemler Altyapı Elemanları3003S3
4613.030408.2Raylı Sistem Trafiği II3003S3
4613.030408.3Demiryolu Trafik Yönetimi3003S3
4613.030408.4Tren ve Vagon Planlama3003S3
4613.030408.5Hata Arıza Arama3003S3
4613.030408.6Fren Tekniği3003S3
4613.030408.7Otomatik Kontrol3003S3
4613.030408.8Kalite Yönetim Sistemleri3003S3
4613.030408.9Yol Bilgisi3003S3
4613.030408.10Çekilen Araçlar3003S3
4613.030408.11Hidrolik Sistemler3003S3
4613.030408.12Raylı Sistemler İşletmeciliği II3003S3
4613.030408.13Tren Kullanım Teknikleri3003S3

*Bu derslerden  en az 12 Akts’lik ders seçilecektir.

4600.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1**TULDSZ/M/SAKTS
4600.040001.1Kişisel Gelişim ve Liderlik2002S3
4600.040001.2Müşteri İlişkileri Yönetimi2002S3
4600.040001.3Toplantı ve Sunu Teknikleri2002S3
4600.040001.4Halkla İlişkiler2002S3
4600.040001.5Çalışma Psikolojisi2002S3
4600.040001.6Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri2002S3
4600.040001.7Vatandaşlık Bilgisi2002S3

**Bu derslerden  en az 3 Akts’lik ders seçilecektir.

4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2**TULDSZ/M/SAKTS
4600.040002.1Ahilik ve Meslek Ahlakı2002S3
4600.040002.2E-Ticaret ve Uygulamaları2002S3
4600.040002.3Türkiye Ekonomisi2002S3
4600.040002.4İş Sağlığı ve Güvenliği2002S3
4600.040002.5Sosyal Medya2002S3
4600.040002.6Çevre Koruma2002S3
4600.040002.7İlk Yardım2002S3

**Bu derslerden  en az 3 Akts’lik ders seçilecektir.

 STAJ: 30 iş günü olmak üzere bir kez yapılacaktır.8
                                                                          GENEL TOPLAM120
   Z = Zorunlu Ders,  M=Meslek dersi, S=Seçmeli Ders, T=Teori, U=Uygulama L=Laboratuar