SPOR YÖNETİMİ PROGRAMI

Programın amacı 

        Spor Yönetimi programını başarıyla tamamlayan mezunlar, özel sektörde ve kamuda çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bu programın mezunları amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısında yönetici olarak, gençlik ve spor müdürlüklerinde, spor salonlarında, toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, ülkemiz turistik otel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir. Bunların dışında aldıkları bilgiler doğrultusunda girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir. Aynı zamanda spor turizmi kapsamında ülkemize gelen turistlerin sağladığı döviz girdisi önemli bir iktisadi değer haline gelmiştir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir.

Mezun olanların alacağı unvan

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz “Spor Yöneticisi” unvanına sahip olurlar.

Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilecekleri, piyasanın bu mezunlara olan talebi ve meslek elemanı tanım modelindeki değişimler açısından ilişkisi

Spor kurumlarının idari birimlerinde; insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişiler olmakla beraber günümüzde spor kurumlarında bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu programdan mezun olanlar; spor kulüplerinin idari yapısında, gençlik ve spor müdürlüklerinde, spor salonlarında, toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında, yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, ülkemizin yaz ve kış turizmi yaygın olan bölgelerinde yer alan otel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme spor organizasyonları düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek ve spor malzemelerinin satış ve tanıtım işlerinde, görev alabilirler.

Günümüzde kamu ve özel sektörde spor tesislerinin sayısındaki artış, spor endüstrisindeki iyileşmeler ve gelişmeler, spor kuruluşlarının modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Spor sektöründeki gelişmeler ve yenilikler ile birlikte son yıllarda spor tesis sayılarının artması ve spor alanına yapılan yatırımlar gerek ülke boyutunda gerekse yerel boyutta iktisadi kalkınmaya katkı yapmaktadır. Son yıllarda bölgemizde ve ilimizde kamu kurumları, üniversiteler ve özel teşebbüslere ait spor işletmeleri ve tesislerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu nedenle Spor Yönetimi alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç da artarak devam edecektir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Yazılı / Test Arasınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %40 olmaktadır. Yazılı / Test Final sınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %60 olmaktadır.

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, yirmi (20) iş günü stajlarını yüksekokul tarafından hazırlanacak programa göre yaparak mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve önlisans diploması almaya hak kazanır

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
9100.010001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2002Z2
9100.010003Türk Dili I2002Z2
9100.010005Yabancı Dil I2002Z2
4611.020107Örgütsel Davranış3003M3
4611.020109İşletme Bilimlerine Giriş3003M4
4611.020111Matematik3003M3
4611.020113Ekonomi3003M3
4611.020115Temel Hukuk3003M4
4611.020117Bilgi ve İletişim Teknolojileri2103M4
4611.020119Spor Bilimlerine Giriş2103M3
TOPLAM25227 30

 

 

2. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
9100.010002Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2002Z2
9100.010004Türk Dili II2002Z2
9100.010006Yabancı Dil II2002Z2
4611.020208Spor Tarihi3003M3
4611.020210Ticari Matematik3003M3
4611.020212Ofis Programları2103M4
4611.020214İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku3003M3
4611.020216Sporda Yönetim ve Organizasyon3003M4
4611.020218Genel Muhasebe3104M4
4611.020220Sporda Kalite Yönetimi3003M3
TOPLAM26 20 2830

 

 

3. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
4611.020301Spor Etkinlik Yönetimi3003M5
4611.020303Spor Hukuku3003M5
4611.020305Spor Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi3003M5
4611.030307BÖLÜM SEÇMELİ 1*12001212
4600.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1**20023
TOPLAM 2300 23 30

 

 

4. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
4611.020402Spor Pazarlaması3003M4
4611.020404Spor Sosyolojisi3003M3
4611.020406STAJ8
4611.030408BÖLÜM SEÇMELİ 2* 12001212
4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2**20023
TOPLAM 20020  30

SEÇMELİ DERS GRUPLARI

4611.030307BÖLÜM SEÇMELİ 1*TULDSZ/M/SAKTS
4611.030307.1Girişimcilik ve Proje Yönetimi3003S3
4611.030307.2Spor Psikolojisi3003S3
4611.030307.3Spor Tesisi İşletmeciliği ve Saha Malzeme Bilgisi3003S3
4611.030307.4Spor Turizmi3003S3
4611.030307.5Spor ve Medya3003S3
4611.030307.6Klavye Teknikleri I3003S3
4611.030307.7Mali Tablolar ve Analizi3003S3
4611.030307.8Araştırma Yöntem ve Teknikleri3003S3
4611.030307.9Mesleki Yabancı Dil I3003S3
4611.030307.10Spor Fotoğrafçılığı3003S3

*Bu derslerden  en az 12 Akts’lik ders seçilecektir.

 

4611.030408BÖLÜM SEÇMELİ 2*TULDSZ/M/SAKTS
4611.030408.1Stratejik Yönetim3003S3
4611.030408.2Spor Ekonomisi3003S3
4611.030408.3Spor Yönetiminde Finansman Teknikleri3003S3
4611.030408.4Maç Analizi3003S3
4611.030408.5Klavye Teknikleri II3003S3
4611.030408.6Sporda İstatistik3003S3
4611.030408.7Rekreasyon Yönetimi3003S3
4611.030408.8Stres Yönetimi3003S3
4611.030408.9Yönetim Muhasebesi3003S3
4611.030408.10Mesleki Yabancı Dil II3003S3
4611.030408.11Sporda Sponsorluk3003S3

*Bu derslerden  en az 12 Akts’lik ders seçilecektir.

 

4600.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1**TULDSZ/M/SAKTS
4600.040001.1Kişisel Gelişim ve Liderlik2002S3
4600.040001.2Müşteri İlişkileri Yönetimi2002S3
4600.040001.3Toplantı ve Sunu Teknikleri2002S3
4600.040001.4Halkla İlişkiler2002S3
4600.040001.5Çalışma Psikolojisi2002S3
4600.040001.6Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri2002S3
4600.040001.7Vatandaşlık Bilgisi2002S3

**Bu derslerden  en az 3 Akts’lik ders seçilecektir.

 

4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2**TULDSZ/M/SAKTS
4600.040002.1Ahilik ve Meslek Ahlakı2002S3
4600.040002.2E-Ticaret ve Uygulamaları2002S3
4600.040002.3Türkiye Ekonomisi2002S3
4600.040002.4İş Sağlığı ve Güvenliği2002S3
4600.040002.5Sosyal Medya2002S3
4600.040002.6Çevre Koruma2002S3
4600.040002.7İlk Yardım2002S3

**Bu derslerden  en az 3 Akts’lik ders seçilecektir.

 

 STAJ: 20 iş günü olmak üzere bir kez yapılacaktır.8
                                                                          GENEL TOPLAM120
   Z = Zorunlu Ders,  M=Meslek dersi, S=Seçmeli Ders, T=Teori, U=Uygulama L=Laboratuar