YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI

Programın amacı

       Yerel Yönetimler Programı, günümüzde tüm dünyada hemen hemen her alanda çok yönlü bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bu süreç sınıflandırıldığında; sanayi toplumundan bilgi toplumuna, ulus devletler dünyasından küreselleşmiş dünyaya, lduğu bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Bu değişimle birlikte, yönetimde coğrafi ölçeğin ortadan kalkması ve var olan yönetim usullerinin yetersiz kalması üzerine, bu gelişmeleri anlatmak için yönetişim kavramı ortaya çıkmıştır. Yönetişim kavramı ulusal veya uluslar arası düzeyde kalmayıp etkisini yerel yönetimler üzerinde de göstermeye başlamış, daha doğru bir ifadeyle yerel yönetimler üzerindeki etkisi kaçınılmaz olarak hissedilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede yerel yönetimlerde kendini yenileme çabası içine girmiş ve karar sürecinde geniş bir katılımı sağlamaya yönelik olarak ‘yerel yönetişim’ ağırlık kazanmaya başlamıştır. Merkezi yönetim anlayışından yerel yönetimlere doğru genel bir uzlaşı ortaya çıkmaya başlamıştır. Aynı zamanda 1999 Helsinki zirvesinde Avrupa Birliği Üye adaylığımızın tescillenmesiyle birlikte Bölgesel Kalkınma Ajansları gündeme gelmiş ve önem kazanmıştır. Bölgesel Kalkınma Ajansları, ülke düzeyindeki bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bunu yaparken de yerel yönetimlerden destek alan bir yapılanmadır. Bunun yanında AB uyum sürecinde Büyükşehir Belediye, Belediye ve İl Özel İdaresi Kanunlarında değişiklik yapılmış ve görev alanları genişletilmiştir.

Yerel Yönetimlerin bu denli önem kazanması kaçınılmaz olarak personelinin de önemini bir kat daha arttırmıştır. Dünyadaki değişimin farkında ve bilincinde olan, küreselleşme ile ortaya çıkan ‘yerel yönetişim’ in gereklerini kavramış kalifiye eleman ihtiyacı, bu alanda eğitim veren meslek yüksekokullarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Üniversitemiz bu ulusal saptamadan hareketle hem ulusal hem bölgesel ihtiyaçlara katkıda bulunacak yeni programların açılması konusunda ülke ve bölge ihtiyaçlarını araştırarak, paydaşlarının da bilgi ve tavsiyelerini almış ve açılacak Yerel Yönetimler programı ile hem bireylerin mesleki eğitimlerine katkıda bulunmayı, hem de kurumlara yönelik hizmet etmeyi hedeflemiştir.

Program için öğrenci kaynakları

Yerel Yönetimler Programı, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olan öğrencileri ve normal lise mezunlarını YGS sınavından aldıkları YGS-4 puan türüne göre kabul etmektedir.

Programından dikey geçişle gidilebilecek lisans Programları

Bu programdan mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan “dikey geçiş sınavı” na katılmaları ve yeterli puanı almaları durumunda, ‘Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” lisans programlarına dikey geçiş için tercih yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilere, kayıtlı oldukları her ders için aşağıdaki harf notlarından ve/veya simgelerden biri, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. Yazılı / Test Arasınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %40 olmaktadır. Yazılı / Test Final sınavı yapılmaktadır. Geçme notuna etkisi %60 olmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Yerel Yönetimler Programında mevcut olan toplam  120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.

 

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

1. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
9100.010001Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I2002Z2
9100.010003Türk Dili I2002Z2
9100.010005Yabancı Dil I2002Z2
4612.020107Örgütsel Davranış3003M3
4612.020109İşletme Bilimlerine Giriş3003M4
4612.020111Matematik3003M3
4612.020113Ekonomi3003M3
4612.020115Temel Hukuk3003M4
4612.020117Bilgi ve İletişim Teknolojileri2103M4
4612.020119Kariyer Yönetimi2002M3
TOPLAM25126 30

 

 

2. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
9100.010002Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II2002Z2
9100.010004Türk Dili II2002Z2
9100.010006Yabancı Dil II2002Z2
4612.020208Siyaset Bilimine Giriş3003M3
4612.020210Ticari Matematik3003M3
4612.020212Ofis Programları2103M4
4612.020214İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku3003M3
4612.020216Yönetim ve Organizasyon3003M4
4612.020218Genel Muhasebe3104M4
4612.020220Kentsel ve Çevresel Koruma3003M3
TOPLAM26 20 2830

 

3. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
4612.020301Yerel Yönetimler3003M5
4612.020303Toplam Kalite Yönetimi3003M5
4612.020305İnsan Kaynakları Yönetimi3003M5
4612.030307BÖLÜM SEÇMELİ 1*12001212
4600.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1**20023
TOPLAM 2300 23 30

 

 

4. YARIYIL
DERS KODUDERSİN ADITULDSZ/M/SAKTS
4612.020402İmar Mevzuatı ve Uygulamaları3003M4
4612.020404Kamu Maliyesi3003M3
4612.020406STAJ8
4612.030408BÖLÜM SEÇMELİ 2* 12001212
4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2**20023
TOPLAM 20020  30

 

SEÇMELİ DERS GRUPLARI

4612.030307BÖLÜM SEÇMELİ 1*TULDSZ/M/SAKTS
4612.030307.1Girişimcilik I3003S3
4612.030307.2Stratejik Yönetim3003S3
4612.030307.3Vergi Hukuku3003S3
4612.030307.4Finansal Yönetim3003S3
4612.030307.5Klavye Teknikleri I3003S3
4612.030307.6Maliyet Muhasebesi3003S3
4612.030307.7Araştırma Yöntem ve Teknikleri3003S3
4612.030307.8Mesleki Yabancı Dil I3003S3

*Bu derslerden  en az 12 Akts’lik ders seçilecektir.

 

4612.030408BÖLÜM SEÇMELİ 2*TULDSZ/M/SAKTS
4612.030408.1Girişimcilik II3003S3
4612.030408.2Finansman Teknikleri3003S3
4612.030408.3Türk vergi Sistemi3003S3
4612.030408.4Ticaret Hukuku3003S3
4612.030408.5Klavye Teknikleri II3003S3
4612.030408.6İstatistik3003S3
4612.030408.7Mali Tablolar ve Analizi3003S3
4612.030408.8Mesleki Yabancı Dil II3003S3

*Bu derslerden  en az 12 Akts’lik ders seçilecektir.

 

4600.040001YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1**TULDSZ/M/SAKTS
4600.040001.1Kişisel Gelişim ve Liderlik2002S3
4600.040001.2Müşteri İlişkileri Yönetimi2002S3
4600.040001.3Toplantı ve Sunu Teknikleri2002S3
4600.040001.4Halkla İlişkiler2002S3
4600.040001.5Çalışma Psikolojisi2002S3
4600.040001.6Etkili ve Güzel Konuşma Teknikleri2002S3
4600.040001.7Vatandaşlık Bilgisi2002S3

**Bu derslerden  en az 3 Akts’lik ders seçilecektir.

 

4600.040002YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2**TULDSZ/M/SAKTS
4600.040002.1Ahilik ve Meslek Ahlakı2002S3
4600.040002.2E-Ticaret ve Uygulamaları2002S3
4600.040002.3Türkiye Ekonomisi2002S3
4600.040002.4İş Sağlığı ve Güvenliği2002S3
4600.040002.5Sosyal Medya2002S3
4600.040002.6Çevre Koruma2002S3
4600.040002.7İlk Yardım2002S3

**Bu derslerden  en az 3 Akts’lik ders seçilecektir.

 STAJ: 30 iş günü olmak üzere bir kez yapılacaktır.8
                                                                          GENEL TOPLAM120
   Z = Zorunlu Ders,  M=Meslek dersi, S=Seçmeli Ders, T=Teori, U=Uygulama L=Laboratuar